SPOLEČNĚ S NÁMI

TUŘANY BEZ HRANIC, z. s.

IČ: 03829472
Tuřany 94, 273 79 Tuřany
turanybezhranic@seznam.cz

O NÁS

TUŘANY BEZ HRANIC je dobrovolný spolek fyzických osob a vznikl v únoru 2015  jako nezisková organizace.

Naší hlavní náplní je podpora komunitního rozvoje obce mezi občany, mládeží a seniory v oblastech kultury, sportu, vzdělávání  a investic pro podporu rozvoje obcí Tuřany a Byseň  v rámci běžného života  v obci.

Zároveň chceme podporovat všechny prospěšné úkony a činnosti sloužící k ochraně majetku a bezpečnosti v obci Tuřany a Byseň.

Chceme podpořit harmonii soužití občanů obcí Tuřany a Bysně a budeme bojovat proti extremistickým názorům podnikatelských skupin, jejichž cílem může být napojení na obecní rozpočet na úkor občanů.

Náplň:         
Pořádání kulturních akcí  pro občany, děti a mládež         
Vydávání nezávislého časopisu pro občany, děti a mládež         
Vypracování projektových návrhů pro rozvoj  obce, pro činnost dětí a mládeže, pro seniory.

Předseda spolku: Jitka Janouchová

Správce financí: Štěpánka Fišerová

Členové: Jiří Janouch, Miroslav Vrána